Information

Grundläggande utbildning

Vuxenutbildning på grundläggande nivå (gruv) motsvarar grundskolan till och med år 9. Den vänder sig till dig som saknar de kunskaper som normalt uppnås i grundskolan. Du kanske har kortare utbildning än nio år eller saknar någon kurs från grundskolan. Du kan bland annat studera: - Svenska - Svenska som andraspråk - Engelska - Matematik - Samhällskunskap - Orienteringskurs i datorhantering Flexibla studier: Studierna i en eller flera kurser kan bedrivas i olika takt och kan pågå under en eller flera terminer. Kurser på grundläggande nivå kan kombineras med kurser inom exempelvis utbildning i svenska för invandrare (sfi) eller kurser på gymnasial nivå. För övriga frågor, liksom frågor om kurserna biologi, fysik, kemi, geografi, historia, religionskunskap samt hem- och konsumentkunskap, kontakta ngn av våra studievägledare. Mona Ahlmqvist, 031-724 66 06 Anna Sjöström, 031-724 66 09

Tillbaka

Alvis logo Alvis från Gotit