Information

Svenskundervisning för invandrare

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) vänder sig till dig som är invandrare och har annat modersmål än svenska. Genom sfi lär du dig grundläggande kunskaper i svenska språket. Vad är sfi? Sfi är en språkutbildning där du bland annat utvecklar din förmåga att: -läsa och skriva svenska -tala och uttala, samtala, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang Vem får delta? -du som saknar grundkunskaper i svenska -du som är minst 16 år -du som är folkbokförd i Härryda kommun

Tillbaka

Alvis logo Alvis från Gotit